Tamil Names (male) (d50)

d50 Result

1

Adavan

2

Advait

3

Anbu

4

Arumugam

5

Balasingam

6

Bhadra

7

Charan

8

Chaitan

9

Daiwik

10

Desikan

11

Deivigan

12

Dhanush

13

Dhinakaran

14

Duraivael

15

Eniyan

16

Evyavan

17

Ezhilarasan

18

Gayan

19

Genivan

20

Guhan

21

Gursaanj

22

Harshavardhan

23

Ilaiyaraja

24

Ilesh

25

Iniyan

26

Lalit

27

Likhith

28

Maheswaran

29

Maniyan

30

Nagalingam

31

Narun

32

Navaratnam

33

Nirush

34

Prabhu

35

Puvanan

36

Rithul

37

Saswin

38

Selvaratnam

39

Sivapalan

40

Suriyah

41

Taraknath

42

Thaman

43

Thambiah

44

Ulagan

45

Uthaman

46

Vaishnav

47

Vayun

48

Vasu

49

Velupilai

50

Viswanathan