Tamil Names (female) (d50)

d50 Result

1

Abilasha

2

Adhya

3

Anasuya

4

Arpana

5

Alaka

6

Banhi

7

Bhairavi

8

Bhanumati

9

Bhanupriya

10

Chellam

11

Dipti

12

Dhanvi

13

Dharuna

14

Dhivja

15

Driti

16

Elakya

17

Eswari

18

Eyalisai

19

Gitika

20

Gayatri

21

Gitanjali

22

Girija

23

Haniya

24

Harita

25

Indumathi

26

Iniya

27

Ishva

28

Iyalisai

29

Jayantika

30

Janvi

31

Jyotibala

32

Kanchana

33

Kolam

34

Kriti

35

Kayalvizhi

36

Maheswari

37

Maivizhi

38

Namya

39

Niravi

40

Oviya

41

Prajina

42

Rithya

43

Sayuri

44

Shanta

45

Thamirai

46

Urmika

47

Vainavi

48

Venba

49

Vennila

50

Vimala